Вездесъщото ФИ

Очарованието на Фи,
съотношението е приблизително 21:34,
което владее спираловидния модел на семената на слънчогледа,
намира се в много светове, в галактики, в атоми,
и навсякъде в световете на човек, цветята и кристалите.
Относно женската символика,
Фи управлява всички форми на извивките,
като рога на овена или ДНК спиралата;
По отношение на мъжкия символизъм,
Фи управлява всички форми на праволинейна геометрия
като Пентаграмната звезда
или подразделянето на златни правоъгълници.
Той е навсякъде, вездесъщ, вътре и вън.

Автор:  Jain 108