Всички теории за строежа на пирамидите в Гиза

Представяме на Вашето внимание в синтезиран вид информация относно всички теории около постройките на платото Гиза, Египет, отнасящи се за транспортиране на каменните блокове и поставянето им ( хоризонтално и вертикално преместване ). Естествено, тези хипотези могат да се разглеждат като валидни и за множеството други пирамиди, открити в различни точки на нашата планета. В края на материала ще се запознаете и с алтернативната теория на Ентусиастите.

  1. Традиционна теория с рампи и тежък физически труд

Огромната част от варовиковите блокове, използвани за строежа на Голямата ( Хеопсовата ) пирамида в Гиза, са добити от съвсем близки кариери, като само по – специалните и по – големи гранитни блокове са докарани от Асуан ( на около 800 км ). Отделно блоковете за външната облицовка от полиран варовик са от кариерата в Тура ( от другата страна на река Нил ). Древните египтяни са използвали сечива от различни метали за дялане и оформяне на каменните блокове, като хиляди работници са били ангажирани с изваждането от кариерите и придвижването на блоковете, които били със средно тегло 2,5 тона, използвайки физическа сила, здрави въжета и помощ на впрегатни животни ( волове ). Блоковете от по – отдалечените места се товарели на дървени кораби и се придвижвали по река Нил, като достигали до строителната площадка по предварително изградени изкуствени канали. 2 милиона и 300-те хиляди  каменни блока на Голямата пирамида, например, са били подредени чрез използването на системи от наклонени рампи, направени според множество проучвания от различни материали като чакъл, пясък, камъни, кирпичени тухли.

  1. Извънземни строители

С оглед очевидната грандиозност на строежите и впечатляващата прецизност на изработка на различни конструктивни елементи, огромна популярност има предположението, че пирамидите са проектирани и изработени от напреднала извънземна цивилизация, която е завършила строежите много ПРЕДИ възникването и развитието на нашата цивилизация. За много от въпросите на любителите на тази хипотеза, съвременната наука няма подходящи отговори, което може би е потвърждение за нейната възможна истинност.

  1. Хора с помощта на извънземни същества

В тази теория се комбинират двете предходни. Пирамидите са построени ОТ представители на нашата цивилизация С ПОМОЩТА на извънземна напреднала цивилизация. В подкрепа на това е липсата на конкретни строителни планове около строежите и използването на неизвестна технология за обработка и придвижване на каменните блокове, която е превъзхождала многократно познатите методи на древните хора. Тук основен акцент е елегантното обяснение на загадъчните постройки чрез посещение на непозната извънземна раса, което прави преплитането на традиционната теория с тази алтернатива изключително правдоподобно като хипотеза.

  1. Отливане на бетон на място

Нетрадиционна теория гласи, че пирамидите не са изградени от естествен материал, а от изкуствено синтезиран от множество съставки и наподобяващ бетон. Според това предположение, бетонът се правел до строителната площадка, след това се придвижвал във височина чрез подходящи съдове и се изливал на място в специални форми за да добие познатата ни форма. Отличавал се с изключителна здравина, което от своя страна обяснявало издръжливостта през вековете на тези древни загадъчни постройки.

  1. Придвижване чрез звук

Интригуваща теория стъпва на възможността за придвижване на големи каменни блокове с помощта на звук. Според легендите е било възможно използването в древен Египет на техники за строеж, стъпващи върху генерирането на звуци, резонансът и наслагването на звукови вълни. Например съществува легенда, в която хорове от жреци са „пеели“ и придвижвали камъни и така пирамидата се издигала нагоре. При друго описание жреците удряли със специален прът камъните, може би генерирайки резонанс, и те се придвижвали на определено разстояние. Съществуват също много сведения за използването на звукови техники в древността – в Тибет, Северна и Южна Америка, както и описания в Библия.

  1. Древни водородни балони

Изключително интересна теория, която е малко позната, е тази на пенсионирания електроинженер и член на Кралската астрономическа общност Ерик Крю. Според него, каменните блокове са били издигани от кариерите и придвижвани при строежите чрез водородни балони с прикрепени гондоли. Крю отбелязва, че добиването на водород не е много сложен процес, а самият газ е бил съхраняван и използван в завързани един за друг мяхове. По този начин водородният балон е бил съставен от множество по-малки балони и се е намалявала вероятността от изпускане на водорода при транспорт и възникването на нещастни случаи. Управлението се е осъществявало или чрез баласт – определен товар или множество хора – технология, позната от водоплаването със салове по Нил. Определено много впечатляваща хипотеза! Да не забравяме, че древните египтяни са били превъзходни химици …

  1. Антигравитация

Алтернативна теория предполага, че огромните каменни блокове са ставали по-леки от въздуха чрез неизвестна технология на основата на антигравитацията, но за съжаление към този момент няма открити следи в тази насока. Съществува възможност да свържем тази хипотеза с намесата на извънземен строител, която разгледахме по-горе – например използването на уреди с антигравитационни лъчи. Тази теория си кореспондира директно и с левитацията – процес, при който определен обект е висящ в пространството без опора и контакт със земята или с друг предмет.

  1. Магнитна теория

Според Едуард Лийдскалнин – латвийски емигрант в САЩ, известен със строежа на „Кораловия замък“, построяването на пирамидите и придвижването на каменните блокове е ставало чрез магнити. По неговото възприятие на Вселената, материята всъщност се състои от елементарни магнити по същия начин, както ние смятаме, че се състои от атоми. С използването на тези сили е било възможно физическото преместване огромни каменни елементи.

  1. Теория на Ентусиастите

Според нашата теория, която е в процес на разработка, пирамидите на платото Гиза в Египет са построени в дълбока древност от неизвестна изчезнала ЗЕМНА цивилизация в предпотопни времена, а определени части от тези строежи са довършени от древните египтяни или други представители на нашата цивилизация ( т.е. ние им приписваме изграждането на целите строежи, а те са извършвали довършителни дейности ) под напътствия на оцелели богове, жреци или посветени, като целта е загадка, която изследваме в момента като различни възможности. По този начин успяваме да дадем алтернативно обяснение, което – ЗАБЕЛЕЖЕТЕ – НЕ ПРОТИВОРЕЧИ по абсолютно никакъв начин на съвременните и научно – обосновани схващания за древността и същевременно преплита много аспекти на разгледаните възможни хипотези.

Очаквайте интересни новини само на нашия сайт!