Древна геометрия: Числовата редица на Лукас и числата 7 и 11

Съществува и друга последователност от числа, която е подобна на редицата на Фибоначи ( 1-1-2-3-5-8-13-21-34- и т.н. ),  която се пази от широко популяризиране благодарение на някои тайни общества и мегафинансови институти, тъй като тя съответства на степените на златното сечение Фи ( 1,618  умножено много пъти по себе си ). Тя се нарича числовата редица на Лукас.

( например: Златното  сечение или Фи или 1.618 … умножено по себе си 5 пъти е 11.090 … което е много близо до 5-тото Лукас число – числото 11, т.е. Фи на 5-та степен и закръглено до най-близкото цяло число )

Открита е от френския математик Франсоа Лукас ( François Édouard Anatole Lucas ) ( 4 April 1842 – 3 October 1891), който е известен със своите изследвания на числовия ред на Фибоначи. Лукас е имал интереси в развлекателната математика, като е изобретател на известния пъзел „Кулата на Ханой“ ( „Tower of Hanoi“ ) и публикува за пръв път описание на играта „Точки и кутии“ през 1889 година.

Числата от редицата на Лукас се съдържат в „геометричното лепило“, което формира математическите измерения на Голямата / Хеопсовата / пирамида в Гиза, Египет.

***Основата на пирамидата – 11 единици ***Височина на пирамидата – 7 единици ***Ъгъл на пирамидата – 51о51‘

Последователността на Лукас започва с числото 2, продължава после с числото 1 и после започвате да добавяте предишните членове на редицата, за да получите:

2 – 1 – 3 – 4 – 7 – 11 – 18 – 29 – 47 …

Интерес представляват числата 7 и 11, които се използват от древните египтяни за измерване на техните кръгове. От времето на древна Гърция знаем, че приблизителното представяне на Пи ( 3.14159… ) или съотношението на дължината на окръжността към диаметъра е 22/7. Това означава, че ако диаметърът е 7 единици, то тогава обиколката е 22 единици. Но ако трябва да узнаем само половината кръг или полукръг, ние се нуждаем само от половината от обиколката, което е половината на 22 единици или точно 11 единици. По този начин съотношението на 7 и 11 е достатъчно като информация за един египетски строител да създаде необходимия му полукръг. Поради тази причина и други, съотношението 7:11 беше предадено на човечеството като предвещаващо добро. Ето защо много класически книги считат числото 11 за изключително важно, тъй като то има тази практическа употреба, която ни позволява да разберем измерването на кръга.

Автор:  Jain 108

Снимка от книгата на Scott Onstott „Quantification“

www.secretsinplainsight.com/Quantification/