Защо наричаме нашата планета „Земя“ / „Earth“?

Авторски материал на Васил Василев ( Vassil Vassilev) – Древни цивилизации

Защо наричаме нашата планета „Земя“ / „Earth“? (или Размисли за произхода на най-важното от всички познати ни имена)

Тази сутрин пак отпивах от кафето с вестник в ръка, четейки съответно любимия си хороскоп за влиянието на разни планети… И се замислих: „- Добре де! Ами какво ли е влиянието върху „съдбите на хората“ пък на нашата планета, Земята?!“ И пак се отнесох нанякъде…

„След като царската власт беше спусната от небето, след като върховната корона, царският престол бяха спуснати от небето, той… усъвършенства процедурите, божествените повели… Основа пет града на чисти места, даде им имена, определи ги за центрове. Първия от тези градове, ЕРИДУ, той даде на Нудимуд, водача.“

Защо наричаме нашата планета „Земя“?

На немски тя е Erde от Erda на старонемски, Jordh на исландски, Jord на датски. Earth на английски от Erthe на старо-английски, Airtha на готски. Когато се придвижим на изток в пространството и назад във времето, тя е „Ередс“ или „Арата“ на арамейски, „Ерд“ или „Ерц“ на кюрдски, „Ерет“ на иврит. Морето, което днес наричаме Арабско, водният басейн, който води към Персийския залив, в древността било наричано Еритрейско море. До ден днешен на персийски „орду“ означава „лагеруване“ и „заселване“. Защо?

Отговорът се крие в шумерските текстове, които разказват за пристигането на „хората на Ану“ (анунаки/нефилими) на Земята (вероятно в средата на ледниковата епоха). Първоначално, те били петдесетима и били ръководени от Еа („чийто дом е вода“), първороден син на владетеля на Нибиру, АНУ. Те се приводнили в Арабско море и излезли на брега, който след затоплянето на климата се превърнал в Персийския залив. И в края на тогавашните блата установили първото си селище на новата планета. Нарекли го Е.РИ.ДУ – от шумерски – „далечен дом“… Изключително подходящо име!

И така след време започнали да наричат цялата заселена планета на името на онова първо селище – Erde, Erthe, Earth…

„Господарят на водните дълбини, царят Енки… построи своя дом… В Ериду построи Дома на водния бряг… Царят Енки… построи дом: Ериду, като планина, той издигна от земята; на хубаво място го построи.“ („Мит за Енки и Ериду“, превод Самуел Ноа Крамер)

„Когато се приближих към Земята, имаше големи наводнения. Когато се приближих към зелените й морави, купчини и могили бяха издигнати по моя заповед. Аз построих дома си на чисто място… Моят дом… Сянката му пада връз Змийското блато… Шарани размахват опашки в него сред ниските тръстики гизи.“ („Мит за Енки и реда на Земята“)

По-късно Еа получил титлата/епитета ЕН.КИ, „господар на Земята“. Като корен или глагол, терминът КИ основателно се отнасял за планетата, наречена „Земя“. Той изразявал значението „откъсвам“, „отсичам“, „изкорубвам“. Неговите производни илюстрират идеята: КИ.ЛА означава „разкопаване“, КИ.М АХ – „гробница“, КИ.ИН.ДАР – „цепнатина“, „пукнатина“. В шумерските астрономически текстове терминът КИ получава определителната представка МУЛ („небесно тяло“). И така, когато говорят за мул.КИ, те изразяват значението „небесно тяло, което е било разцепено“. А като наричали Земята КИ, шумерите загатвали за своята космогония – историята за небесната битка и разцепването на Тиамат (име, което използвали по-късните вавилонци).

Без да знаем неговия произход, ние до ден днешен продължаваме да използваме този описателен епитет за нашата планета. Интересно е, че с времето (при могъществото на Вавилон шумерската цивилизация вече била на 2.000 години) терминът „ки“ започнал да се произнася „ги“, а понякога „ге“. Така преминал в акадския и неговите лингвистични клонове (вавилонски, асирийски, иврит), като винаги съхранявал географското и топографското значение „цепнатина“, „клисура“, „дълбок дол“. Библейският термин, който чрез гръцките преводи на Библията се чете „Геена“, произлиза от ивритската дума „Гай-Хином“, тесния пролом край Ерусалим, носещ името на Еном, в който грешниците ще получат божествено възмездие чрез изригването на подземен огън в Деня на Страшния съд.

Коренът „гео“ във всички научни термини, свързани с науките за Земята – география, геометрия, геология и т.н. – несъмнено произлиза от старогръцката богиня на Земята Гея. А учените са единодушни, че гръцките представи за първичните събития и боговете са заемка от Древния Изток през Мала Азия и през остров Крит в Източното Средиземноморие. Т.е., при гърците името Гея, несъмнено идва от земите на Близкия Изток – от най-древния му корен – шумерския термин КИ или ГИ. По този начин, откъсната от разбитата половина на Тиамат, невредимата част (пратена в нова орбита) станала Гея, Земята. Така тази планета, първо като Тиамат и после като Земята, изпълнила значението на епитетите си: Гея, Ги, Ки – „Разцепената“.

„- Ох, хайде стига толкоз мисли за днес, че и моята глава ще се разцепи!“… Отпих глътка от вече отдавна изстиналото кафе и продължих да си чета хороскопа…

Авторски материал на Васил Василев ( Vassil Vassilev) Линк към сайта – Древни цивилизации Линк към фейсбук група – група Древни цивилизации