Звезден прах, митове и тайната на Сътворението

Всички приятели на загадките са се опитвали да правят паралели и анализи на множество религиозни книги и описания от гледна точка на нашите настоящи научни и житейски познания. Разбира се, има и много фенове на конспиративни теории, които успяват прекрасно да пренаредят основните факти и да получат супер оригинално подхранване на своите теории. Не такава е целта на анализите в тази статия.

С няколко интригуващи взаимносвързани примера ще успеем да видим нагледно как древни религиозни данни умело се преплитат със съвременни научни изследвания и се подреждат във възприятията ни по нетрадиционен начин.

Всеки от нас е чувал много разпространеният израз „Ние всички сме направени от звезден прах“, което на английски звучи „we are all made of stardust“. Звучи интересно, но скоро учените започнаха наистина да достигат до това заключение.

Деветдесет и седем процента от човешкото тяло се състои от звезден прах, твърдят група учени, които са участвали в измерването на разпределението на основните елементи на живота в над 150 000 звезди в галактиката Млечен път. Като част от проучването „ Sloan Digital Sky “, те направиха наблюдения, използвайки спектрографа APOGEE ( Apache Point Galactic Evolution Experiment ), разположен на 2,5-метровия телескоп Sloan Foundation в Обсерваторията Apache Point в Ню Мексико.

Шестте най-често срещани елементи на живота на Земята – съставящи около 97% от масата на човешкото тяло – са въглерод, водород, азот, кислород, сяра и фосфор / съкратено CHNOPS по означенията на елементите /.

Източник: https://www.thoughtco.com/

Изследователите твърдят, че повечето от основните елементи на живота са произведени в звездите и че това е безспорен факт. Много от атомите, които образуват тялото ни, са създадени някъде в далечното минало в звездите и тези атоми са пропътували дълги разстояния от тези древни звезди до нас. Любопитно е също и това, че човешкото тяло е съставено от около 60% вода и водородът представлява само 11% от тази водна маса – останалата маса се пада на кислорода. От друга страна, необичайно високата концентрация на кислород на Земята пък е резултат от кръговрата на кислорода в природата.

Звездите са съставени най-вече от водород, но в спектрите на звездите могат да бъдат открити малки количества от по – тежки елементи като кислорода. Така, с тези нови резултати, спектрографа APOGEE регистрира повече от тези по-тежки елементи във вътрешната част на галактиката. Звездите във вътрешната част на галактиката също са и по-стари, така че това означава, че повече от елементите на живота са синтезирани по-рано във вътрешните части на галактиката, отколкото във външните части – това е заключението на учените.

Интересно, нали? Реално погледнато ние сме изградени от множество АТОМИ с различен състав – съставени сме от атоми на различните химични елементи, като основните шест са въглерод, водород, азот, кислород, сяра и фосфор. Броят на всички атоми в човешкото тяло се оценява на 7 х 1027 броя – 7 с 27 нули след себе си – внушителен брой! И доколкото стана ясно – основен източник на тези атоми са звездите!

Източник: https://pics.me.me/

Нека обърнем поглед към религията в Древен Египет и да разгледаме мита за сътворението според древните египтяни. Според тях първият бог, който се самосъздал сам от Ну – първичните води, бил АТУМ / ATUM / – родоначалник на всичко живо и божествено и творец на света. Атум e почитан и като господар на боговете, хората и природата. В легендата за началото на света се описва, как отначало нямало нищо – просто първична вода, наречена Ну. От водата изскочил малък хълм от земя/пръст/прах , а Атум се издигнал от него. След това, докато мастурбирал, той успял да изплюе през устата си бог Шу и богинята Тефнут. Историята обяснява неговата пълнота като създател, както и псевдонима „Великият Той – Тя“ . Имайки мъжки и женски качества, той успява да създаде деца без партньор.

Основното, което забелязваме, е че отново основата на живота според древните египтяни са водата и пръстта / прахта – реално погледнато, те се състоят от основните изграждащи елементи, които разгледахме при звездния прах!

И сега нека погледнем и към християнството. Според библейското предание, повторено след това от свещените книги на други свързани религии, първият човек, праотец на цялото човечество е АДАМ / ADAM / . Той е създаден от Бог от земната пръст / прах и му е вдъхнато „дихание на живот в ноздрите“, което го оживотворява.  ( Битие 2:7 ). Адам (на иврит хакодеш –אָדָם) се свързва с древносемитския корен דם, от който се образуват думи със значение „земя“ ( в смисъл на пръст, или глина ), „кръв“, прилагателното „червен“ и т.н. – понятия, тясно свързани с произхода на човека, какъвто го представя библейският текст. Отново забелязваме присъствието на пръст / прах / земя / глина /, като основен компонент на живота и човека.

Смесвайки и разглеждайки информацията от трите примера ние можем да направим интересен паралел:

АТОМ е ПЪРВА и основна частица, изграждаща всичко около нас, включително и човек.

АТУМ според египтяните е ПЪРВИ бог, основоположник на всичко живо и на всички богове.

АДАМ според християнството и Библия е ПЪРВИЯТ човек, от който произлизат всички хора и властва над всичко, заобикалящо го.

И съответно:

АТОМ е основния изграждащ елемент на звездния ПРАХ / съвкупност от атоми на различни химични елементи /

АТУМ се е самосъздал от пръст / ПРАХ

АДАМ е създаден от Бог от пръст / ПРАХ

И както е казано в Библия: „ … доде се върнеш в земята от която си взет; понеже пръст си, и в пръст ще се върнеш“ ( Битие 3:19 ).

СТОП! АМИ ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА 666 ?

То също присъства в Библия и е обект на много спорове и догадки. Съдържа се в думите на Йоан Богослов в Откровение – глава 13. Ето как завършва главата:

„ Тука е мъдростта; който има ум нека сметне числото на звяра, защото е число на человек; и числото му е шестстотин и шестдесет и шест. “

Тук отново се връщаме на изложението относно звездния ПРАХ. Един от основните елементи, изграждащи ЖИВОТА на Земята е въглерода – ключов компонент на целия известен живот на нашата планета, среща се във всички живи организми, а в човешкото тяло той се нарежда на второ място след кислорода по маса. Въглеродът е един от ШЕСТТЕ, най – разпространени във Вселената, елементи.


АТОМът на въглерода има 6 протона, 6 неутрона и 6 електрона и е основа на живота на Земята!

Да, приятели!

Явно наистина сме създадени от звезден прах и всичкото това знание е достигнало до нас чрез множество религиозни текстове, които задължително трябва да започнем да разкодираме от съвсем друга гледна точка за да успеем да разберем заобикалящата ни вселена.

Замислете се – отдавна някой може да е отправил желание към звездата, от която сте създадени!

Използвани материали в статията:

  1. https://www.deccanchronicle.com/
  2. https://mythology.net/egyptian/egyptian-gods/atum/
  3. http://www.physicscentral.com/explore/poster-stardust.cfm
  4. WIKIPEDIA
  5. УИКИПЕДИЯ
  6. https://pixabay.com/