Павел Серафимов – Спароток: Боря се народът ни да получи самочувствието, което заслужава!

Павел Серафимов – Спароток е изследовател на българската история, автор е на множество статии и материали, които публикува в своя личен блог „ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ“. Уникалните му публикации, изпълнени с борбен патриотизъм и богата историческа фактология, провокират огромен интерес по всички теми около истинското минало на родината ни. През 2013 година излезе от печат и неговата книга със заглавие „Истинската българска история“.

Здравейте, г-н Серафимов! Изключително много хора посещават Вашия блог за истинската българска история http://sparotok.blogspot.com/ и препрочитат с интерес Вашите изследователски материали. Разкажете ни – какво Ви запали по проучването в дълбочина на българската история и какъв е произхода на псевдонима Ви – Спароток?

Причините са няколко. Най-силният мотиватор е любовта ми към българския народ. Обиколил съм цяла България и съм срещал уникални хора – добри, честни, упорити, трудолюбиви, хора, от които съм се възхитил, хора, които са ми помагали и са давали пример как постъпват истинските българи. Голяма роля изиграха и книгите на Николай Хайтов, те са написани в патриотичен дух, а “Хайдути” се превърна в настолно четиво за мен. Бях още младеж, когато ми стана ясно, че в историята ни има прекалено много неясни моменти, че има неща, които противоречат на здравия разум. Как е възможно бягащият от хазарите Аспарух да победи аварите, а след това да разбие и най-силната армия по онова време – римската ( византийската )? И как Аспарух ще е чужденец в земите край Онглос ( Онгъла ), след като старите автори обясняват, че името Онглос е от езика на хората на Аспарух? Когато започнах проучванията си и разбрах колко измами са вплетени в историята ни, реших твърдо да се боря със заблудите, за да може народът ни да получи самочувствието, което заслужава.

Вашите статии и проучвания накараха много българи да се замислят и да разсъждават за всичко, което знаят за българската история. Според Вас, от къде идват българите, идват ли изобщо от някъде или са си били винаги тук на Балканите? Споделете основните моменти във Вашата теория.

За мен няма съмнение, че поне 80 – 90% процента от нас българите са потомци на старите балкански народи. Ако разгледаме споменатите от Омир хидроними като Скамандър, Пеней, а и топонима Илиос, ще установим, че дори професионалисти са дали тълкуване с помощта на старобългарски думи: камы, пѣна, илъ. Кой, ако не хора, говорещи български език са оставили тези топоними и хидроними още по време на Бронзовата епоха. Данните от генетиката също потвърждават виждането ми. Факт е, че основните групи при нас българите са I-M423 (20.2%), E-V13 (18.1%), R-L23* честота 5.2% , J- 19%
(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя).
(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години  бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.
(iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел.моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.
(iv) Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие.
(v) Има още една хаплогрупа, тя носи името R1a-M17 и често е наричана “източна”. Факт е обаче, че R1a-M17 се среща не само в големи концентрации при поляци, кашуби, украинци, словени, хървати и др., но също при скандинавските народи, а дори и на остров Крит, където нито перси, нито бактрийци са се заселвали. За сметка на това трако-пеласгийското присъствие там е добре засвидетелствано.

Благодарение на изследвания на наши учени става ясно, че известна част от носителите на тази “източна” хаплогрупа са населявали земите на България от края на Ледниковата епоха:

“Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха ( от преди 13 000 години бел.моя ), до по-скорошните разселвания на славяните.” –

“…it is worth mentioning that, as previously suggested [48][50], haplogroup R1a-M17 could be a signal of various events ranging from early post-LGM expansions to more recent Slavic demography.“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/

Aко повечето от нас са носители на хаплогрупи, типични за древното балканско население от преди 9000 -13 000 години, какво дава право на когото да било да твърди, че не сме потомци на траките?

А според Вашите изследвания на древни източници, какъв е произхода на името „българи“?

Смятам, че името българи означава светли, сияйни и обяснимо с нашата дума благ, чието древно значение е светъл. Сродни думи са латв.balgans-светъл, сткелт. bolgscio-сияние, блясък, лат. fulgor-светкавица, гр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ. Гръцката дума φλέγω-горя,  намира отражение в древен тракийски етноним – флегиите (Φλεγύες). Toва реално е ранното гръцко предаване на бльгии-светли, сияйни, т.е. името българи е по-старо от Троянската война.

Всички се вълнуваме от въпроса имали ли са траките писменост и всъщност, на кого принадлежи най – старата писменост в Европа?

Нека разгледаме фактите:

 1. Алкидамант, който е пределно ясен, определяйки Орфей като човека, който е изобретил азбуката.
 2. Диодор Сицилийски смята, че тракиеца Лин е дал имената на буквите в гръцката азбука. Старият автор е уверен, че Лин (братът на Орфей) е написал (преди времето на Троянската война) творба, в която възпял деянията на бог Дионис, други важни герои, описал е дори своя живот.
 3. Диодор Сицилийски споменава за това, че троянецът Тимет е написал работа известна като “Фригийска Поема”, в която са запечатани древната реч и древните букви.
 4. За плочици с тракийска ( трако – пеласгийска ) писменост от времето на Орфей споменава също Еврипид.
 5. От голямо значение е сведението на Аполодор  за това как Агамемнон, Одисей и Диомед принуждават един пленен троянец да напише послание с фригийски букви – Φρυγίοι γράμμασι, за да злепоставят Паламед, на когото завиждат.
 6. В “Държавата”, познатата на всеки специалист работа на Платон, се говори за книги на Орфей и Муcей ( Музей ).
 7. Павзаний също съобщава за творби написани от Мусей ( Музей )  – химн на Деметра [14] Paus. I.22.7  Този герой е син на тракиеца Евмолп – човекът, въвел Елевзинските мистерии в Атина.
 8. Корнелий Тацит дава сведения за това, че има предания, в които тракиецът Лин, а също пеласгите Кекропс и Паламед, са посочени като създатели на най-ранната азбука.
 9. Доста интересна информация получаваме от работи на живелия през IV в.пр. Христа Алексис, според когото Лин притежавал книги, с които се опитал да образова Херакъл.
 10. Зенобий разказва една интересна, но слабо популярна история, от която научаваме за конфликт, при който Кадъм убива Лин поради това, че Лин разпространява азбука различна от кадмейската.
 11. Дионисий Скитобрахион твърди, че Лин е създал работа, разказваща за живота на бог Дионис, допълнил и други предания.
 12. За писания на Дардан – за праотецът на трояните говори Плиний Стари, който уточнява, че творбите на древния герой са били скрити в гробницата му.
 13. Подлагайки на анализ сведение на Страбон, Георги Сотиров уточнява, че на стария автор са били известни книги на фригийци и мизи ( наречени по-късно българи ) още от преди Троянската войнa.

Как при толкова свидетелства за писменост при траките, някой може да твърди, че траките са безписмени?

Какво мислите – траките ли са били първите мореплаватели и до къде стигат те? Възможно ли е траките да са първите хора открили Америка, след като в Перу има данни за Черноморска цивилизация?

В края на Бронзовата епоха настъпват сериозни климатични промени, които предизвикват мащабни миграции. Египет е почти превзет от съюз от хора, които учените наричат Морски народи. От тях повечето са стари балканци: пеласги, дардани, тевкри, веси, травси, мизи. Египтяните се спасяват благодарение на това, че дават земя на част от Морските народи при условие, че ще служат на фараоните.Напълно е възможно имащите кораби стари балканци, останали в служба на Египет, да са ходили и до Южна Америка. Не е никак случайно, че в египетски мумии са намерени следи от кокаин и тютюн. За да се разбере точно как стоят нещата обаче, се искат много проучвания.

Как ще коментирате създаването на Анастасиевата стена срещу траките ( скити и мизи ) във времена, в които според днешните историци, траките трябва да са изчезващ народ? Кой създава стени срещу „претопен“ народ?


Всъщност никой не е доказвал, че траките са изчезващ народ по времето на Анастасий, че и след това. Учените ни просто приемат, че местното население е намаляло и е романизирано или гърцизирано. Как обаче проникват тракийските култове в българския фолклор? Според етнолози като Иваничка Георгиева, Евгений Теодоров, Николай Колев, Иван Венедиков и др. у нас са запазени култовете към Хероса, Бендида, Дионис, Сабазий, Залмоксис, а дори и Земела.

Прави ни впечатление постоянната полемика в социалните мрежи около титлата „хан“. Правилно ли е българските владетели да бъдат наричани „хан“ или по – правилно е „кан / канас“?

Правилната титла е княз. Ако дедите ни наричаха владетелите си хан, или кан, това щеше да е споменато от Йоан Екзарх, Черноризец Храбър и др., а те пишат само за князе. Проблемът е, че за титлата княз е прието, че е германска заемка, но реално при траките тя е регистрирана още преди около 2700 години под формата АКЕНАС, КЕНАС, като коренът КЕН означава начало и намира отражение в стблг. начѧти-начевам, полагам начало -*KENЪ.

Имаме един специфичен ентусиастки въпрос – възможно ли е Христос да е втория Орфей?

Христос е наричан вторият Орфей, а и реално ранното християнство не се различава от древната тракийска религия.

Знаем за честите нахлувания в римска Тракия от север преди идването на Аспарух. Продължават ли тези нахлувания след като Аспарух „създава“ България тук, на Балканите?

Движения на народите винаги е имало. Рим ( Византия ) никога не се примирява със загубата на Балканите и плаща, подбужда и различни народи да ни нападат. Реално турците са повикани от византийците, за да улеснят борбата на последните с България…последствията ги знаем.

Още един ентусиастки въпрос – какво е Вашето мнение за признаването на България през 681 г. от римляните и, ако те не бяха признали държавата ни тогава, а през друга година ( например 953-та ) – тогава ли щеше да бъде създадена нашата държава?

Никой не е доказвал, че 681-ва е годината на признаване на България от Рим ( Византия ). Съди се по едно сведение на Константин Апамейски, който говори за войната с България на събор от 681-ва година. Да, обаче той казва България, не българите, а държава нито се създава за няколко години, нито се признава бързо от Рим ( Византия ). Описвайки по-ранни събития – 513-515-та година, Йоан от Никиу пише за Провинция България, но тези данни не пасват на официалното виждане. Още по-рано, през 4-ти век, Св. Йероним създава карта, на която се чете Мизия, също и България, но и този документ не пасва на официалните теории. В самия Именник на българските владетели е казано съвсем ясно, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали княжество от другата страна на Дунава, т.е. през 2-ри век. Да, обаче на север от Дунава, през 2-ри век, живеят траки… и излиза, че народът, от който произлиза Аспарух е тракийски. Това прочее обяснява защо името му е сродно на едно от имената на Тракийския Херос, по-точно УтАспиос. Името на Аспарух е познато също под вариантите Еспор, Испор, а еспис и испа са тракийски думи за кон, като това се признава от езиковеди като Димитър Дечев, Леонид Гиндин и др. Каква е вероятността и трите варианта Аспарух, Еспор, Испор да имат паралели в тракийската ономастика и това да е пълна случайност?

Какво мислите за приликата между имената на Малайзия и Мала Азия? Или примерно приликата с племето „синд“ Балкани и (с)Индия, (с)Индонезия, (с)Индианци?

Самото име Азия е тракийско, означава страна на конете.Що се касае до Малайзия, това название се налага в сравнително ново време и няма нищо общо с дедите ни. В древността индийците наричат страната си Барата. Хинд е персийско название, то е сродно на синд, но едва ли траките синди, синти са вдъхновители на името. Хинд, синд означава просто река, движение.

Според Вас, пресилено ли е да се каже, че „българите са в основата на човешката / европейската цивилизация“, както твърдят известни личности от световната история?

Аз бих дал друга формулировка и тя е – най-ранната цивилизация се появява при дедите на българите.

Ние много често размишляваме по темата – защо се крият толкова много и явни факти от българската история? Вие какво мислите и защо толкова яростно Ви нападат, когато ги разкривате?

Историята не е просто регистриране на отминали събития, но и паметта на народа, неговата гордост, сила, престиж. Това е причината тези, които са откраднали от нас, да искат да укрият престъплението си. От друга страна, ковяйки кариера, посредствени и слабоволеви учени защитават сляпо чуждите интереси, повтаряйки невярните теории, създадени в полза на други държави. Никой не иска да бъде изобличен за такова нещо и това обяснява злобата на определени хора.

Очакваме с нетърпение да публикувате нови материали след дълга пауза. Какви теми ви вълнуват в момента и какви изследователски новини да очакват Вашите читатели?

Намерих сведения за това, че Константин-Кирил е бил запознат с тракийската библия. Намерих интересни сведения за спомените за потопа при траките. Намерих доста важни неща обясняващи причината за Моравската мисия на светите братя….Ще публикувам и материал за истинската тракийска библия, а и за азбуката, с която тя е била изписана.

Благодарим изключително много за Вашето интервю! Пожелаваме Ви много бъдещи успехи във всички Ваши начинания! Доскоро!

Благодаря и аз!


Едно интервю на Павел Серафимов – Спароток.
Въпросите зададоха Драго Ев и Владислав Лозанов.
Ентусиастите # Всички права запазени
26 април 2019 година