Коя хипотеза да избера? Принципи на Нютон

Много от нас се занимават с изследвания на непознати явления и процеси, като всеки търси най – правдоподобното и истинско обяснение. В момента съществуват огромно число хипотези, теории и анализи във връзка с всички аспекти на живота и възприятията ни.

Но дали подхождаме точно и структурирано към загадките при нашите формулировки?

Нека да се обърнем за съвет към един от най – гениалните учени в човешката история – Исак Нютон. В своят фундаментален труд „Математически принципи на натуралната философия“ ( публикуван на 5 юли 1687 година ) , той ни представя в синтезиран вид какви правила трябва да се спазват при всяко умозаключение във физиката, като те са валидни и за всички естествени науки, а много учени ги прилагат в своята практика без да се замислят, че те са предначертани от брилянтния ум на Нютон.


Личното копие на Нютон на неговата „Principia“ с нанесени на ръка корекции за второто издание
Източник: Уикипедия

Исак Нютон ги нарича „Принципи на философствуването“. Ще ги представим в свободен вид за да бъдат полезни на всеки изследовател на загадъчната ни реалност при структуриране на подход в анализите.

Първо правило

В природата не трябва да се търсят други причини освен тези, които са достоверни и напълно достатъчни за обясняването на процеси или явления. Известно е, че природата не прави нещо напразно, т.е. природата не използва много ресурси и средства, ако може да се мине с по – малко – тя е проста по същността си и не се нуждае от излишен разкош.

Второ правило

Еднаквите явления трябва да се обясняват с еднакви причини, доколкото това е възможно. Например падането от височина на камък в Австралия и Европа, формирането на облаците в Азия и Африка, светкавиците в различни точки на планетата и така нататък.

Трето правило

Тук ще цитирам – „Свойствата на телата, които не могат да се усилят, нито да се отслабят и които са присъщи на всички тела, следва да се смятат за всеобщи и принадлежащи на всички тела свойства“. Не е нужно да се измислят всякакви нестандартни неща в противоположност на експеримента, понеже природата е проста и е в съгласие сама със себе си.

Четвърто правило

Във всички експериментални науки, направените от наблюденията изводи трябва да се считат за достоверни или за почти достоверни въпреки възможността да съществуват противоположни предположения дотогава, докато не се намерят други явления, които или още повече ще повърдят тези изводи, или ще ни накарат да ги отхвърлим. Това е нужно за да не противоречат хипотезите на извлечените от опита изводи.

Гениално кратко и ясно, нали? Винаги съм се впечатлявал от необятната дълбочина на всички думи, изречени от великия интелект на гениите.

Гравюра по портрет на Нютон от 1726 година
Източник: Уикипедия

Исак Нютон е споделял, че той не измисля хипотези. Хипотеза не е първото предположение, което ни минава през ум или ни хрумва случайно.

Всеки изследовател трябва да подхожда към всичко като математик – да търси не какво да е решение, а най – икономичното и опростено такова – все пак природата, въпреки своето привидно многообразие, е устроена изключително икономично.

Надявам се, че тези ПРИНЦИПИ или ПРАВИЛА на Исак Нютон ще са полезни на всички изследователи във всички области – всеки със своята тема или предмет на интерес, а някои дори могат да открият пропуски в своите хипотези и да ги коригират на тази база.

Използвана литература:
Николов Н., Голев В., Рачева В. „Срещи с кометите“, София, Издателство „Наука и изкуство“, 1986

Ентусиастите #май 2019