Мистичният „Език на птиците“

В митологията, средновековната литература и окултизма, „езикът на птиците“ се възприема като мистичен, съвършен божествен език, ангелски, митичен или магически език или дори езика, говорен от Адам в Райската градина, използван от птиците за общуване само с посветени. В Кабала, ренесансовата магия и алхимията, той е смятан за таен и перфектен език и ключ към съвършеното познание, понякога наричан също „the langue verte“.

Изключително интересно е описанието му в скандинавската митология. Там силата да се разбира „езика на птиците“ е била знак за голяма мъдрост.

Бог Один имал два гарвана, наречени Хугин и Мунин, които летели по света и разказвали на Один какво се случвало сред смъртните хора.

Легендарният крал на Швеция Даг Мъдрия бил наричан така, защото е можел да разбира какво говорят помежду си птиците. Той имал опитомена птичка – врабче, която летяла навред и му съобщавала различни новини. Веднъж един земеделец от Рейдготаланд убил врабчето на царя, което довело до ужасно възмездие за всички жители.

В скандинавската поема „Ригспула“, един от героите, Конр, имал способността да разбира речта на птиците. Веднъж, когато Конр яздел през гората и ловувал птици, един гарван го заговорил и му обяснил, че би спечелил повече, ако престане да лови невинните птици, а започне да воюва с истинските си врагове.

Способността да разбираш езика на птиците е можелa да се придобие и чрез консумиране на драконова кръв. Според колекцията поеми „Поетичната Едда“ ( „ Poetic Edda“ ) и сагата „Волсунга“ ( „Völsunga saga“ ), легендарният герой Сигурд случайно вкусил драконова кръв, докато изпичал сърцето на Фафнир. Това му дало възможност да започне да разбира езика на птиците и така спасил живота си, тъй като птиците обсъждали плановете на Регин за неговото убийство.

На датирания от 11-ти век скален надпис, намерен близо до Рамсунд в Швеция ( „Ramsund carving“ ), е изобразено как Сигурд е научил езика на птиците, чрез следните сцени:

 

 

  1. Сигурд седи гол пред огъня, приготвяйки сърцето на дракона Фафнир, за неговия приемен баща Регин, който е всъщност брат на Фафнир / Фафнир се превръща в дракон след като е прокълнат /. Сърцето все още не е напълно готово и когато Сигурд го докосва, той се изгаря и пъхва болящия го пръст в устата си. В този момент той вкусва драконовата кръв и започва да разбира езика на птиците и какво те пеят.
  2. Птиците казват, че Регин няма да спази обещанието си за помирение и ще се опита да убие Сигурд, което е причина Сигурд да отреже главата на Регин.
  3. Регин е мъртъв, а инструментите му за коване, с които той обработва сабята на Сигурд, са разпръснати около него.
  4. Конят на Регин е натоварен със съкровището на дракона.
  5. Показва се предишното събитие, когато Сигурд е убил Фафнир.
  6. Показва се джуджето Отр от началото на сагата.

Описания и препратки има в гръцката митология, Корана и свещения еврейски Талмуд, като в последния споменат е описано как пословичната мъдрост на цар Соломон се дължи на това, че е получил способността да разбира езика на птиците като дар от Бога.

Концепцията за „Езика на птиците “е известна и от много народни приказки (включително уелски, руски, немски, естонски, гръцки, ромски), където обикновено героят получава като награда способността да разбира езика на птиците, или чрез някаква магическа трансформация, или като благодарност от царя на птиците. След това птиците информират или предупреждават героя за някаква опасност или скрито съкровище.