Пирамиди: Възможните отговори

Информация за изграждането на различните пирамиди по света е достъпна за всички, които желаят да изследват и търсят.

Методите на добиване, транспортиране, използването на левитация и самото  изграждане на пирамидите вече не са голямата тайна във вида, който тя е била в миналото.

Онова, което остава извън общото познание, обаче, са следните три въпроса:

Кога са били построени пирамидите?

От кого са построени пирамидите?, и

Защо са били построени пирамидите?

Да разгледаме първия въпрос – кога са били построени?

Нека да кажем, че много пирамиди са били построени за дълъг период от време, някои доста наскоро, но тези, които представляват огромен интерес, са древните постройки, които наричаме „Великите пирамиди в Гиза“ и подобните на тях пирамиди в двете Америки.

Тези оригинални и прекрасни сгради датират от хиляди години. Човек не може да даде точна дата за построяване на която и да е от пирамидите, тъй като те са били построени по целия свят в продължение на различни периоди от раса същества – строители, които са преминавали от една страна по света в друга, за да решат къде точно да бъде локацията на строежа и да организират участващите работници за действие спрямо архитектурния план.

Най – новата от тези разглеждани пирамиди, е построена преди около дванадесет хиляди / 12 000 / години, а по-ранните датират отпреди най-малко двадесет хиляди / 20 000 / години, може би и по – назад във времето.

Тези, които се наричат ​​„Велики“ пирамиди, са първите и можем да кажем, че са били построени преди около двадесет хиляди / 20 000 / години.

Вторият въпрос – от кого са построени?

Отговорът на този въпрос зависи от това кой отрасъл на строителството се има предвид. Имало е дизайнери, работници и много други същества, и жреци и т.н., които са участвали в мащабните проекти.

Нека първо разгледаме съществата, които са решили, че тези пирамиди са необходими.

Това е, което повечето хора наричат извънземна раса.

Това е характерно за всички хора, които смятат, че са запознати с информацията, касаеща извънземни същества, свързвайки ги със определена звезда, с Орион, с Плеядите и т.н.

Всъщност, истинските извънземни не са материални и, тъй като те живеят в астралните области, не са свързани с нищо земно повече, отколкото концепцията за небето може да бъде свързана с определена звезда система.

От много голям период време, извънземните същества проявяват огромен интерес към Земята – единствената планета с живот във физическа форма на нейната повърхност.

Човек винаги трябва да отчита факта, че всеки не – физически живот е безсмъртен и така, периоди от време като милиони години са безсмислени за безсмъртните същества.

Група от извънземни решава в определен момент, че пирамидите са необходими в цялата галактика и се ангажира да ги построи на различни планети и луни. Причината ще бъде разгледана по-късно.

Точно тази група от извънземни е това, което наричаме „раса – строител“.

Като не – телесни, тези същества не могат да приемат физическа форма, но могат да комуникират с групите жреци по целия свят чрез телепатия, тъй като знаем, че е било обичайно жреците да бъдат опитни в изкуството на телепатията по онова време – преди християнството и пред исляма.

По онова време жреците работят в тясно сътрудничество с владетелите на избраните за проекта държави. Извънземната раса строител разказва на жреците определена история за това, защо пирамидите ще бъдат изключително полезни за владетелите; за да им бъдат в помощ за отвъдния живот или друга подобна история, и затова управляващите биват успешно убедени, че пирамидите трябва, могат и ще бъдат изградени на планетата Земя.

Така че, чрез телепатия, жреците са инструктирани да събират работници, майстори на инструменти, строители на жилища, храна, готвачи и всичко, което би било необходимо, за да могат да се осъществят огромните строителни проекти.

След като всичко се е движило по план, на жреците са дадени подробности за обектите, както и някои подробности за строителните техники, които ще бъдат използвани.

Роботи от различен тип са изобретени от тази „раса – строител“, специално проектирани да работят в различна околна среда, която биха могли да срещнат.

Те може би са били подобни на тези, които знаем като Сивите, и т.н., но ние подчертаваме, че всички са роботи, специално предназначени за задачите, които трябва да изпълняват.

Техниките, използвани за изкопаване и транспортиране на каменните блокове, са правилно възприети от нас като зрители и затова не считаме за необходимо да повтаряме тази информация тук.

Достатъчно е да се каже, че специално проектирани форми на живот са били използвани за изкопаване на каменни блокове, човешки същества – строители, използващи извънземна технология, разрязвали блоковете до точните форми, определени от „расата – строител“, и хората, използвайки левитационна технология, осигурена също от извънземната раса, са транспортирали и поставяли каменните блокове, като резултатът от този процес са чудните пирамидни форми, които виждаме в днешни дни.

И третият въпрос – защо са били построени?

Както споменахме по – рано, тези пирамидни конструкции са били изградени на стратегически планети и луни в цялата галактика.

Човекът наскоро откри някои от тях на Луната и на Марс.

Колкото повече човек изследва космическото пространство, той ще ги открива на много други небесни тела.

Причината за тяхното изграждане е просто да действат като насочващи маяци в цялата галактика, за да позволят на летящите космически кораби ( НЛО ), управлявани от роботи, да бъдат насочвани към избрана дестинация.

Те могат да се считат за междугалактически пътни знаци.

Както вече неведнъж е обяснявано, всичко е честота, така че, за да пътувате от едно място на друго, е необходимо да знаете честотата на желаното местоположение и, тъй като тези пирамиди непрекъснато излъчват своето местоположение, по този начин позволяват на съществата, пилотиращи т.нар. НЛО, лесно да се пренасочват от едно място на друго.

Може би трябва да споменем известния саркофаг, намиращ се в така наречената „Царска камера“ на Голямата пирамида на Хеопс. Той е бил поставен там, за да отклони вниманието на владетеля през този период и да го заблуди, че пирамидите наистина са построени като гробница за него.

Ще споменем и защо има общо три пирамиди на този древен строеж в Гиза. Най-голямата, „Великата пирамида“, излъчва насочващ сигнал за кацане от космоса, докато по-малките две са свързани с другите пирамиди по цялата планета Земя и позволяват въздухоплавателните съдове да летят между всички места на Земята.

Някои от тези пирамиди са все още активни, докато други вече не функционират.

Тези в Гиза не функционират, тъй като са били повредени от земни намеси, но има други в целия свят, които все още излъчват своето местоположение.

Можем да говорим в голяма степен за източниците на енергия, използвани за създаване на тези насочващи сигнали и много по-интересни факти за пирамидите, но ние направихме въведение, за да помогнем на човечеството в разбирането му за различните раси на същества, които си взаимодействат с въплъщенията на земния живот, както са го правили с течение на много хилядолетия.

Допълнителна информация за пирамидите:

Оригиналните пирамиди, построени на Земята, направени с помощта на квалифицирани хора, обучени в използването на извънземни режещи инструменти, създадоха пирамиди с голяма красота. Но това ниво на технология не е определящо и необходимо, за да бъде създаден насочващ сигнал за излъчване в космоса.

Избрана е форма на пирамида, тъй като е много стабилна и може да издържи на земни трусове с голям магнитуд, докато други видове конструкции могат да се сринат.

По този начин, по отношение на пирамидите, построени на други планети, се използват роботи – форми на живот, създадени от „расата – строител“.

Една форма на живот – робот е създадена с достатъчно интелигентност, за да изрязва каменни или от подобен материал блокове, намиращи се на различни планети, и те са все още там до този момент, като паметник на уменията на „расата – строител“.

Въпреки това, внимателното разглеждане на тези пирамиди ще покаже, че използваните блокове не са били изрязвани толкова точно, колкото тези в Гиза.

Няма значение. Това е стабилната форма, която е важна, и някои от фаровете – маяци се използват вече огромен период от време.

Тези, които се намират на Земята, са ново строителство в сравнение с други, които действат на далечни планети …

Източник на публикацията: https://thegreatwhitebrotherhood.org/

Оригинален материал: ЛИНК