Посланието в имената на Светите Апостоли

Авторски материал на Драго Ѣв ( линк за връзка с автора – Драго Ѣв )

Библията може да се разглежда на пластове и съществуват множество насочвания към разкриването на някои от тях …

В някой текстове в глобалната интернет мрежа срещнах на близко разстояние споменаването на Светите Апостолски имена Юда, Павел и Матей и не беше много трудно да се досетя, че това не са само имена на Апостоли, а и послание.

Апостоли Юда, Павел и Матей

=>Люди Повел Майка ( Богинята Майка / Богородица )
=>Хората повел ( към ) Вселената

Което отговаря точно на това, което пиша от няколко години, че Първото Учение е Учение за Вселената и всички днешни учения, религии, вярвания са негови деца.
Няма различни вярвания – има само едно Учение и винаги е имало само едно …
Всички различни учения / религии / вярвания са с цел власт и контрол над хората.

Да използваме българския език, защото България и българите са първата развита цивилизация, и да видим до къде ще стигнем с имената на Светите Апостоли.

Източник: Уикипедия

Направи ми впечатление, че имената на 12-те Апостоли също имат смисъл при анализ чрез българския език и български думи – и как да бъде другояче, след като Кирилицата / Българицата е далеч по – стара от колкото се представя официално – и за това писах в друг материал ( Прочетете ТУК  ).

Разглеждам апостолите по реда на извикването им от Христос, за да не каже някой, че си ги нагласям и в групи от по трима, защото така преводът е най-разбираем – след това ще обединя всички имена и преводи, за да видим какво ще получим чрез свещения български език:

1. Андрей
2. Петър
3. Яков

=>1.Ан Дре – Свещено Триединство, Ан Д Ре – Свещено Триединство на Ра ( Бога Слънце )
=>2. Петър – Етър
=>3. Яков – аз лично го превеждам като Я (Аз и трето око) и кова … Тоест, кова третото око може да се разбира и Храм Божи, което е човешкото тяло.

От първите три имена получаваме превод:

=> От Свещеното Триединство ( на / в ) етера Аз трето око кова …

Следващите три имена:

4. Йоан
5. Симон ( Симеон в пълна форма признато! )
6. Вартоломей

=> Йоан – Й някой го превеждат като „принадлежащ“ – принадлежащ у Свещен …
=>Симеон – с Име Он или с Неговото Име..
=>Вартоломей – вартя тяло Ма или въртеливото тяло на Вселената Майка …

От вторите три имена получаваме:

=>Принадлежащ у Свещения с Неговото име въртя тялото на Вселената Майка.

Следващите трима:

7. Юда
8. Матей
9. Тома

Може би най-лесния превод от всички и най-очеваден:

=>Юда – люди или хора …
=>Матей – Мате или Маке или Ма или Майка или Вселената Майка …
=>Тома – до Ма и дом … Понеже вече имаме Ма, го превеждаме като дома ( дом – къща).

Получаваме чист превод от третите три имена:

=>Хора Вселена дом

И последните три имена:

10. Яков
11. Филип
12. Юда

=>Яков – Аз трето око кова в Храм Божи, както казахме по – горе.
=>Филип – според мен тук става въпрос за Фа и Ла, които са тоновете на 4-та и 6-та чакра или чакрите на сърцето и третото око.
=>Юда – българското люди или хора.

Получаваме превод от четвъртите три имена:

Аз трето око кова Фа ( сърце / сърдечна чакра ) и Ла ( трето око ) хората.

 

Сега ще обединя всички преводи последователно, за да видим посланието през 1 век, разчетено чрез свещения български език, „който е създаден през 9 век“ 😀 😀 😀

„От Свещеното Триединство етера аз трето око кова, принадлежащ у Свещения. С Неговото име въртя тялото на Вселената. Хората Вселена дом. Аз ( с ) трето око кова сърдечна чакра и трето око (на) хората.“

Възможно е да бъркам някъде, понеже май съм първия на планетата, който прави подобен превод. Но дори и да бъркам някъде, не може да се отрече, че преводът става изключително лесен на места.

България дава отговорите на близка и далечна древност, и няма как да е по – различно, след като сме първата развита цивилизация …

Дръжте се за род и родина, дори да ни поддържат в изкуствена бедност, защото тези, които се продадат и забравят българското, после ще съжаляват повече …

Поздрави..

Авторски материал на Драго Ѣв ( линк за връзка с автора – Драго Ѣв )