Системата от числа на древните египтяни

Каква е била бройната система в Древен Египет и как са били изписвани цифрите и числата?

Системата на древноегипетските цифри и числа е била използвана в Древен Египет от около 3000 г. пр. Хр. до началото на първото хилядолетие сл. Хр. Това е непозиционна бройна система, базирана на кратни на десет ( 1, 10, 100, 1000 … ), представени чрез йероглифи. Обикновено числата са се изписвали от дясно наляво, но е било възможно обратното ( т.е. двупосочно ) и дори вертикалното изписване.

Плоча от гробницата на принцеса Неферетиабет (2590—2565 г.пр.н.е. ) Лувър, Париж, Франция

Основните символи – степени на 10, са били седем на брой и са били изписвани по толкова пъти, по колкото е било необходимо за всяко конкретно число:

1 – единична черта
10 – въже за спъване на коне или други животни
100 – навито въже
1000 – водна лилия ( лотус )
10 000 – присвит пръст
100 000 – попова лъжичка
1 000 000 – Хех ( персонификация на безкрайността и вечността в египетската митология )

Числото 35736 изписано с йероглифи

Както и в наши дни, е било възможно да се изпише число с думи и цифри.

Например „трийсет“…


… и 30.

За да изразяват рационални числа ( дроби ), древните египтяни са имали специален йероглиф за „част“, приличащ на уста:

А например една трета е записвано така:

Съществували са специални означения за определени важни дроби:

А това е пример за дроб с много голям знаменател:

За извършване на действията „събиране“ и „изваждане“ са се използвали два йероглифа, а за „умножение“ и „деление“ се е използвала система от последователно умножение или разлагане на числата.

Числа, изписани в храма в Карнак, Египет

Тъй като административните и счетоводните текстове са били изписвани на папирус, вместо да бъдат издълбавани в твърд камък ( както и йероглифните текстове ), по-голямата част от текстовете, използващи египетската числова система, са изписвани с йератичен шрифт. Ето и примери от открити папируси:

Математически папирус Ринд, Британски музей

 

Част от Московския папирус, музей Пушкин, Москва

Ентусиастите @ юни 2019