Слънчева активност, минали драматични събития и бъдещи прогнози

Съществува изключително интересна теория, която свързва активността на Слънцето и драматичните исторически събития около човечеството. Нейн автор е руския учен Александър Леонодович Чижевски ( 1897 – 1964 ), работил в сферите на космическата биология и биофизика. Той е основател на „хелиобиологията“ – наука, занимаваща се с проучване на ефекта на Слънцето върху биообектите и разглежданата в настоящия материал „историометрия“.

Според Чижевски, всички важни събития, движещи нашата цивилизация напред, съвпадат изключително точно с повишаване на активността на Слънцето. Слънчевият цикъл или цикълът на слънчевата активност обхваща около 11 годишен период на изменение на активността на Слънцето, включващ промените в нивата на слънчева радиация и изхвърлянето на слънчев материал, както и във външния вид ( промени в броя и размера на слънчевите петна ). Основните моменти в един такъв цикъл са минимума и максимума на активност, които си кореспондират с минимума и максимума в броя слънчеви петна по повърхността на звездата, като самият цикъл се простира между два такива минимума.

След голям обем изследвания, проф. Чижевски установява, че най-важните събития в човешката история – революции, кризи, катаклизми, се случват именно в периода на максимална слънчева активност. За съжаление, тази прекрасна разработка не получава своята заслужена оценка, независимо от богатата фактология, натрупана в изследванията.

Нека сега заедно да се докоснем до „историометрията“ и да проследим дали проф. Александър Чижевски е бил прав. Веднага след фактите, включващи и нашето съвремие, ще видим и връзката с много известно пророчество на уникална българска пророчица.

Данните са от официалната регистрация на слънчевата активност по системата на Рудолф Волф с начална година 1755. Ще цитирам по-близките до нас цикли с упоменати важни събития от историята ни, за да Ви бъде по-удобно да се убедите в истинността на теорията. Средно 1 цикъл продължава около 11 години, като тази продължителност варира между 10.5 и 12.5 години.

Всеки период, от своя страна, се подразделя на 4 части:

  1. 4 спокойни години
  2. Около 2 години с нарастване броя на слънчевите изригвания
  3. 3 години на активно Слънце – тук е и максимума на активността!
  4. 2 години на спадаща активност

Да разгледаме слънчеви цикли и да обърнем внимание на 3-те години около максимума!

Цикъл №15

От 1913 година до 1922 година с максимум в 1917 година

Събитие: Първа Световна война ( 1914-1918 )

Цикъл №16

От 1923 година до 1932 година с максимум в 1928 година

Събитие: Световна икономическа криза ( 1929 )

Цикъл №17

От 1933 година до 1943 година с максимум в 1937 година

Събитие: редица локални конфликти, например Испанска гражданска война ( 1937 ), Германия присъединява Австрия ( 1938 )

Цикъл №18

От 1944 година до 1953 година с максимум в 1947 година

Събитие: Втора Световна война ( 1939-1945 )

Цикъл №19

От 1954 година до 1963 година с максимум в 1958 година

Събитие: Унгарско народно въстание ( 1956 )

Цикъл №20

От 1964 година до 1975 година с максимум в 1968 година

Събитие: Чешка пролет ( 1968 ), Хипи движение ( 1969 )

Цикъл №21

От 1976 година до 1985 година с максимум в 1979 година

Събитие: Войната в Афганистан ( 1979 )

Цикъл №22

От 1986 година до 1995 година с максимум в 1989 година

Събитие: събития в Източна Европа ( 1989 ) , разпадане на СССР ( 1991 )

Цикъл №23

От 1996 година до 2007 година с максимум в 2001 година

Събитие: нападение над Световния търговски център ( кулите – близнаци) в САЩ ( 2001 ), САЩ инвазия в Ирак ( 2003 )

Цикъл №24

От 2008 година до 2018 – 2019 година с максимум в 2014 година

Събитие: Войната в Сирия ( от 2011 ), Арабска пролет ( 2010 – 2012 ), Либия ( 2011 ), Русия се намесва в Сирия ( 2015 )

Цикъл №25

От края на 2018 или 2019 година евентуално до 2030 година с максимум евентуално 2022 – 2023 – 2024 година

Събитие: ??????????????????????????

Интересно, нали? Намирам доста логика в данните, но ако историометрията се развие като научна дисциплина, картината ще бъде по-пълна. Интересното е в момента, че се наблюдава странно поведение на самата активност на Слънцето и е все по – трудно точно да бъдат установени границите на периодите на неговата активност, но в момента анализираме това с което разполагаме.

Странното е, че в момента слънчевата активност ( октомври 2018 ) е изключително ниска, но се забелязва драстично увеличение на катастрофални природни явления – но може би това е за да се подготвим за пика на слънчевата активност или пък е следствие на природните промени през последните години и дейността на хората? От друга страна, военните конфликти са в много слаба фаза в целия свят точно сега, при ниската активност на Слънцето, което пък си е мега точно съвпадение с изследванията на проф. Чижевски – според него драматичните събития, оказващи огромно влияние на цивилизацията предстоят при пика на слънчевата активност от новия цикъл – може би около 2022 – 2023 – 2024 година.

Скоро излязоха прогнози , че следващата Световна икономическа криза се очаква да започне около 2022 година – пак регистрираме съвпадение с историометрията.

А сега – нека се обърнем към българския феномен Слава Севрюкова. По нейни думи, всички българи трябва да се връщат в родината си, защото около 2025 година предстоят драматични събития и катаклизми.

Всъщност, това не са нейните точни думи! Според познати с пророчицата, Леля Слава е говорила за подобно нещо, но не е споменала точната година – имала е предвид времето след 2020 година, но не е посочила с точност!

Отново регистрираме супер точно съвпадение – възможно е Леля Слава да е посочила именно този период с максимална Слънчева активност, който е на няколко години разстояние от нашето съвремие, но може да е имала и предвид примерно следващия слънчев максимум – 2034 – 2035 – 2036. Оставям на Вас да прецените и да извършите свои наблюдения около тази свръх интересна тема!

Историометрията е несъстоялата се мечта на проф. Чижевски да борави с точния инструментариум на математиката и физиката, за да е възможно анализирането и управлението на развитието на нашата цивилизация. Нека обърнем внимание на такива уникални изследвания и продължим делото и разработките на Ентусиастите!