Съществува ли неоткрита тайна камера в Голямата пирамида в Гиза?

Вълнуващо е да пишеш и говориш за Голямата пирамида и целия пирамиден комплекс в Гиза. Уникален строителен триумф на перфектната геометрия, бликаща от тайнственост! С този материал искам да внеса нови и интригуващи елементи около мистерията, като се надявам на всички да Ви хареса и замисли. Ще се опитам да не използвам сложни изразни конструкции и да пресъздам точно и разбираемо елементите от изложението, като гарантирам, че цялото преплитане на фактите ще е по-различно от всичко, което се анализира към момента. Аз обичам постепенния логичен подход и ще опитам да избягам от прекалено обстоятелствените обяснения. Ще съм Ви много благодарен, ако прочетете внимателно цялата информация и я обмислите в детайли.

Готови ли сте? Преди да почнете да четете се отпуснете удобно, представете си пустинен пейзаж с огромни каменни постройки и древна неразкрита загадка, владееща въображението на милиони!

Така, започваме!

Ключовите момента

Първо, през 1988 година е издадена книгата “La prophetie symbolique de la grande pyramide” с автор H.S.Lewis, в която той публикува множество скици на платото Гиза, неизвестни за широката общественост. Там присъства една скица, която е много трудно, да не кажа – невъзможно, да се открие за свободно разглеждане в интернет.

Второ, съществуват предположения или хипотези относно древен Египет, които НЕ влизат в противоречие с официалната наука. Те са еднакво възможни и еднакво вероятни с всичко, което знаем, не са намесени никакви свръхестествени или извънземни елементи и са в удивителен синхрон с всички факти и данни.

Трето, изключително интересното откритие на международния екип, работещ по проекта „Scanpyramids“, започнал 2016 година, който провежда сканиране на пирамидите на Хеопс и Хефрен на платото Гиза, както и Южната и Северната пирамида в Дашур / известни като Наклонената и Червената пирамида / чрез най-модерни технологии – рентгенография, инфрачервена термография, фотограметрия, сканиране и 3D реконструкция. Важен момент е използването на космически лъчи за установяване на възможни кухини в конструкцията на монументите. Повече информация за проекта на http://www.scanpyramids.org/index-en.html .

Сега ще скицирам основните подробности по всеки от посочените моменти, като след това елегантно ще ги преплетем в един неочакван, но съвършено възможен извод около вътрешната структура на Голямата / Хеопсовата / пирамида.

Неизвестната скица

През 1988 година е издадена книгата “La prophetie symbolique de la grande pyramide” с автор Dr. H.S.Lewis / д-р Харви Спенсър Люис /, в която той публикува множество скици на платото Гиза, неизвестни за широката общественост. Две от най-известните скици показват подземни тунели, свързващи Сфинкса и пирамидите и секретно подземие с камери под самия Сфинкс. Ако Ви е интересно как изглеждат тези илюстрации – вижте тук в този линк. Третата е особено интригуваща – скица с познатата ни вътрешна структура и камери на Голямата пирамида, но … на нея има отбелязана неоткрита камера с въпросителен знак, както и един също неизвестен към момента проход или галерия, която започва от началото на Голямата галерия в северна посока. Тази илюстрация е много трудно да се намери в мрежата и да Ви призная – аз лично не успях да открия линк. Прилагам Ви илюстрация от печатно издание:

Източник на снимката: Ерих фон Деникен, „Ловци на изгубеното знание“, издателство „Дилок“, 2009 – www.dilok.net

Книгата „Ловци на изгубеното знание“ на издателство „Дилок“ / линк /

 

Оригинална книга с материали: Lewis, H.S.: La prophetie symbolique de la grande pyramide. Villeneuve-St. Georges, 2.Aufl., 1988

Ще попитате – защо е възможно това да е истина?

Практически, в момента вече се доказа, че съществуват подземни тунели под платото Гиза и информацията удивително съвпада с публикуваните в книгата на Dr. H.S. Lewis илюстрации. Отделно, след походите си в Египет, Наполеон донася множество артефакти, сведения и скици, които в последните два века попадат в масонските кръгове. Съвсем случайно, авторът Dr. H.S. Lewis e бил Premier Imperator de l’Ordre de la Rose-Croix …

Възможна древност

Известно е, че ОГРОМНАТА част от варовиковите блокове, използвани при строежа на Голямата пирамида, са добити от съвсем близки до комплекса кариери, като само по – специалните и по – големи гранитни блокове са докарани от Асуан /на около 800 км /. Отделно блоковете за външната облицовка от полиран варовик са от кариерата в Тура /от другата страна на река Нил/.

Искам само да уточним – това е много важно – има много голяма разлика между двете твърдения:

  • Каменните блокове са от древни каменоломни в Египет и характеристиките на материала показват, че тези блокове са от тези кариери
  • Древните египтяни са добили каменните блокове от древни каменоломни в Египет и характеристиките на материала показват, че тези блокове са от тези кариери

Т.е. няма как да се твърди, че добивът и обработката на всички каменни блокове е извършен от древните египтяни – няма никакви данни, а и никой не е присъствал за да потвърди, като това не противоречи на факта, че каменните блокове са добити ТОЧНО от тези каменоломни.

Нека сега разгледаме следната схема и обяснителните коментари към отделните елементи:

Пирамидалната форма осигурява стабилност и едновременно с това  НА ПОЛОВИНАТА от ВИСОЧИНАТА на пирамидата вече е поставен ОГРОМЕН ДЯЛ от ВСИЧКИ КАМЕННИ БЛОКОВЕ / Тялото на пирамидата от илюстрацията /

Странно съвпада по вид, размери  и същност горната финална част на Голямата пирамида / Връх на пирамидата от илюстрацията / с трите малки пирамиди в основата й – това са т.нар. Пирамиди на Цариците – Queens’ pyramids. / 3 малки пирамиди от илюстрацията / – тези три пирамиди НЕ трябва да се бъркат с другите три такива, които се намират до пирамидата на Микерин !!!

Всички анализи сочат, че Голямата пирамида е можела да извършва предназначението си  и да функционира БЕЗ ГОРНАТА СИ ЧАСТ, разположена над 110 метра височина от общо 146 метра.

Трите малки пирамиди до Голямата пирамида имат помежду си идентична същност, идентични размери и идентична вътрешна погребална камера – разположена под нивото на малката пирамида. Ето така изглеждат те като структура:

Източник на снимката: http://www.touregypt.net/images/touregypt/grtpyr3.jpg

Всички тези разсъждения и факти могат да бъдат обобщени в следния извод, описващ подробно възможната древност от втория момент в анализа:

Прочете внимателно и ще видите, че този извод не противоречи на официалната научна версия за древен Египет!

Голямата пирамида в Гиза ВЕЧЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА като завършен до определен етап строеж по времето на древните египтяни.

Поради неизвестна причина / например ПОТОП !? / Голямата пирамида е останала недовършена в горната си част и е трябвало да бъде довършена под напътствия на посветени / богове, жреци, оцелели /, като ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА пирамида е използвана за рампа, подготвените блокове от същинската строителна подготовка са се намирали на терена около пирамидата, а тренировката за това начинание се е състояла в строежа на 3-те малки пирамиди, всяка от които има подземна камера, които се намират до основната пирамида.

И последно, но много важно – досега не съм срещал убедително доказателство, че Голямата пирамида е била изцяло покрита с облицовъчни камъни – има само данни и информации, че облицовката е използвана за други строежи и премахната в древността – което води до извод, че такава е липсвала. Но дори и да предположим, че тя наистина е била облицована – това също не противоречи на разсъждението – камъните са били идентични като вид и размери и вече съществуващи, налични на платото или в каменоломните, и използвайки пирамидата като рампа са могли по описаният от Херодот технически начин да се сложат по места, което пък обяснява МНОГО ЛЕСНОТО им премахване за използване за други цели или увреждането им при голямо земетресение.

И така – да обобщим нещата в ИЗВОД, който си кореспондира ПРЯКО с първия момент:

Тайната НЕОТКРИТА КАМЕРА на пирамидата,

показана на ЗАГАДЪЧНАТА СКИЦА при Х.С.Люис,

съвпада с ТРЕНИРАНАТА подземна КАМЕРА на 3-те малки пирамиди,

при ЗАВЪРШВАНЕТО на строежа на пирамидата.

Съвременни открития на кухини в пирамидата

В официално съобщение от 2 ноември 2017 година, екипът на проекта „Scanpyramids“  обявява, че е открита голяма ( около 30 метра ) кухина над Голямата галерия и кухина в Северната част над оригиналния вход на Голямата ( Хеопсовата ) пирамида. Голямата кухина е възможно да е или хоризонтална, или да следва ъгъла на наклон на Голямата галерия. Схематично това откритие на двете предполагаеми кухини изглежда по този начин:

Обобщение на всички данни и генерален извод

Стигнахме до обобщението на анализираните данни. На скицата по-долу виждате нанесени ВСИЧКИ моменти, които разглеждахме до сега.

Най-горе в пирамидата – неоткритата камера от скицата на H.S.Lewis

Долу до Голямата галерия – тайнствения проход от скицата на H.S.Lewis

 

Над Голямата галерия – кухината, открита от проекта “Scanpyramids”

Над централния северен вход вдясно – малка кухина, открита от проекта “Scanpyramids”

Със синя пунктирана линия – нивото, до което всъщност пирамидата вече е завършена структурно и може да „функционира“.

С черна пунктирана линия – предполагам строеж – довършване с евентуална подземна камера – каквито са 3-те малки пирамиди.

И нека се опитаме да СВЪРЖЕМ всички посочени елементи !

Изненада !

Май всичко казано и открито СЪВПАДА в ЕДИННА СИСТЕМА от вътрешни кухини и коридори!

Съвсем очевидно е, че е повече от възможно в Голямата пирамида в Гиза да е имало / да е протекъл допълнителен процес на ПРОЕКТИРАНЕ и ИЗГРАЖДАНЕ на вътрешна КАМЕРА с НЕИЗВЕСТНО предназначение и това да е било съпроводено с евентуално заличаване или запълване на използваните тунели и коридори при изграждането й. Естествено, това откриване на чиста логика във интериора и известните данни за кухини, поставят още повече въпроси пред неуморните изследователи на древността. Но… поне се опитваме леко да повдигнем завесата на загадката! Всичко описано до момента може да се използва за още по-задълбочено проучване на вътрешната структура и откриване на истинското предназначение и функция на тази магнетична структура.

Добре, но Вашият най-логичен въпрос ще е – защо тогава тази камера не е засечена от сканирането, както е открита голямата 30 метра кухина?

Да оставим този въпрос за следващите материали по темата, за предизвикване на въображението на Вас – читателите и за допълнителен анализ на всички приятели на загадъчното минало.

Поздрави!

Автор: Владислав Лозанов @2018

Всички права запазени.