Числата на квадрат и диагоналния масив

Спиралата на естествените числа, започващи с „1“ в центъра,
и изписани спираловидно след това по посока на часовниковата стрелка в клетки от квадратна мрежа или графика, без усилие разкрива последователността на числата, повдигнати на квадрат –
1 – 4 – 9 – 16 – 25 – 36 – … – 361 – 400 ( 20 квадрат )

в необичайната форма на този интересен неподреден диагонален масив.

Това не е истински диагонал, който върви от ъгъла до противоположния ъгъл, но е малко извън центъра,
въпреки че необикновената симетрия е все така видима и очевидна.

Това е още един намек за скрития код на природата, разкриване на скрити модели в очевидни прости масиви като естествения ред на броене на числа, които се въртят около един център.

Когато разгледаме в другият немаркиран и „истински“ диагонал
последователността на числата 1 – 3 – 7 – 13 – 21 – 31 – 43 – 57 – 73 – … ,
забелязваме, че всички са НЕЧЕТНИ числа

и РАЗЛИКАТА между всяка следваща двойка
е последователността на ЧЕТНИТЕ числа

2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – … и т.н.

Диагоналният масив

Jain 108 Mathemagics
Автор:  Jain 108