„Човешкото сърце е тетраедър“

Формата на човешкото сърце прилича на триъгълна пирамида, известна като Тетраедър.
„Тетра“ означава 4 на древногръцки и сърцето е известно с четирите си камери. Това е предпочитана форма в царството на природата, много полени са четиристенни, някои зърна като семена от елда са четиристенни, много кристали, много едноклетъчни същества като радиолария са с тази форма, така че е съвсем подходящо основният орган на живота, сърцето, да е с форма на тетраедър: минимален обем с максимална повърхност в обкръжаващата го среда.

Автор:  Jain 108

Снимка: Inge Vandormael