Нов поглед към неразгаданите строежи в Гиза: Малките пирамиди

Продължение на поредицата „Нов поглед към неразгаданите строежи в Гиза“

Линк към Първа част – „Загадъчният комплекс“

Линк към Втора част – „Великата пирамида“

… Продължаваме с нашия последователен анализ на великата загадка. Нека сега погледнем Голямата пирамида и нейното обкръжение малко по-отблизо.

Голямата пирамида и нейните сателитни малки пирамиди

До нея има три малки пирамиди, наречени Пирамиди на Царицата, koитo са разположени на източната и страна, на юг от могилния и храм и извън основната стена на заграждението. Археолозите са ги означили с имената G1-a, G1-b и G1-c. Те имат СЪЩИЯ ъгъл от 52о като на Голямата пирамида, високи са около 1 / 5 от височината на Голямата пирамида ( около 29-30 метра ) и имат квадратни основи с размери на страните от около 46 – 50 метра. Трябва да подчертая, че изключително много се бъркат двете ТРОЙКИ малки пирамиди – тези до Голямата пирамида и тези до пирамидата на Микерин, т.е. съществуват две формации от по три малки пирамиди!

Интересното е, че и трите сателитни структури до Голямата пирамида имат абсолютно идентична планировка на строежа и … забележете … и трите притежават малка вътрешна подземна камера!!!

План на „Пирамидите на Кралицата“

 

Изглед на една от малките пирамиди до Великата пирамида в Гиза

Какво може да ни предложи новия поглед към неразгаданите строежи?
Ами, например … С оглед размерите на малките пирамиди, всяка от тях може да бъде връх на Голямата пирамида!

Както видяхме в предходната част на поредицата, Голямата пирамида е можела да изпълнява всичките си функции при построяване до определена височина и съответно е напълно приемлива възможността тя … да е нямала връх в определен момент в древността.

Добре, ами външната липсваща облицовката на Голямата пирамида?

Твърди се, че тя е била изцяло облицована с бели гладки варовикови блокове, които са били разграбени в миналото и използвани за други строежи.

Един от оригиналните обицовъчни камъни на Голямата пирамида, повечето от които ( се смята, че … ) са премахнати през Средновековието. Този блок е бил открит в развалините около пирамидата. Намира се в Британския музей.

За съжаление, има само няколко оцелели такива каменни блокове, което пък поставя въпроса – наистина ли Голямата пирамида е била покрита и ослепително бяла или това са само догадки? Естествено, прави се аналогия със съседната пирамида – т.нар. Пирамида на Хефрен, която е единствената със запазена част от облицовка в горната си част.

Пирамидата на Хефрен

Но дали това е достатъчно за да сме сигурни, че и Голямата пирамида също е била изпълнена по същия начин? Дали не е имало друга последователност на строителните дейности?

Едно е сигурно – няма категорични и недвусмислени доказателства, че Голямата пирамида е била изцяло покрита с бял варовик, което прави напълно възможни всякакви други хипотези.

Кое обаче ни навежда на мисълта за друг варианти на строителна дейност и каква е ролята на трите малки пирамиди в новия поглед към загадката?

Ще разберем в следващата част на поредицата, когато един изключително рядък и малко известен документ проговаря точно по тази тема.

Следва продължение …
Очаквайте следващата публикация на поредицата „Нов поглед към неразгаданите строежи в Гиза“

@ЕНТУСИАСТИТЕ март 2020
Автор: Владислав Лозанов